Categories
Uncategorized

Writing Baltic paganism in early modern England / Baltų pagonybė anglų tekstuose ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais

Stephen Batman’s translation of Bartholomaeus Anglicus (1582), which was among the first English texts to mention the religions of the Baltic peoples

My article ‘ “Of divels in Sarmatia honored”: Writing Baltic Paganism in Early Modern England’ has just been published in The Pomegranate, the international journal of Pagan studies.

The persistence of Paganism in the Baltic region (especially Lithuania) long after its official conversion to Christianity in 1387–1413 was a matter of widespread concern in early modern Europe, including England, challenging the narrative of Christianity’s triumph in northern Europe. England had a long history of engagement in the Baltic, and early modern English authors displayed an interest in surviving Baltic Pagans, while English Jesuits laboured in Lithuania to bring Pagans to Catholicism. This article examines the language used to portray Baltic Paganism by English authors and translators, arguing that Poland-Lithuania’s status as a European power meant Lithuanian Pagans received a somewhat more sympathetic treatment than other indigenous Pagans, such as the Sámi of Scandinavia and Native Americans. Early modern English responses to Lithuanian Paganism thus illuminate the complexity of European Christian attitudes to living Pagan religion in northern and eastern Europe.

LITHUANIAN ABSTRACT:

‘Of divels in Sarmatia honored’: baltų pagonybė anglų tekstuose ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais

Prūsijos, Latvijos ir Lietuvos baltai buvo vieni paskutiniųjų Europos pagonių, o jų atvertimas į krikščionybę tapo Viduramžių Europos cause célèbre, lėmusiu Kryžiaus žygius ir militaristinius vienuolių ordinus prie Baltijos jūros. Anglijos įsitraukimas į Kryžiaus žygius, o vėliau ir ekonominiai ryšiai su Baltijos regionu lėmė didesnį susidomėjimą baltų pagonimis Reformacijos laikotarpiu, XVI amžiuje. Šis straipsnis tiria angliškas reakcijas į baltų pagonis XVI–XVIII a. Keliama hipotezė, kad Lietuvos pagonys susilaukė atlaidesnio vertinimo nei kitos anglų sutiktos ikikrikščioniškos religijos.

[vertė Saulė Kubiliūtė]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.